Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenia i uchwały

Zarządzenie nr 23/2012/13 dyrektora Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach z dnia 17.05.2013r. W związku z zakończeniem zajęć edukacyjnych dnia 28 czerwca 2013r. w oparciu o załącznik nr 1 i nr 2 ( w sprawie zasad oceniania zachowania ) do statutu Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach informuję...