Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Przedszkola

SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE s.3 2. ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA s.5 3. ROZDZIAŁ III – ZASADY I FORMY UDZIELANIA OPIEKI I POMOCY DZIECIOM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA Zasady sprawowania opieki nad dziećmi oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków s. 5 Indywidualne...

Statut Szkoły Podstawowej

SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE s.3 2. ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY s.6 3. ROZDZIAŁ III – ZASADY I FORMY UDZIELANIA OPIEKI I POMOCY UCZNIOM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ, UZALEŻNIENIAMI ORAZ INNYM PRZEJAWAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ Zasady sprawowania opieki nad...

Statut Gimnazjum

SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE s. 3 2. ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA GIMNAZJUM s. 7 3. ROZDZIAŁ III – ZASADY I FORMY UDZIELANIA OPIEKI I POMOCY UCZNIOM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ, UZALEŻNIENIAMI ORAZ INNYMI PRZEJAWAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ Zasady sprawowania opieki...